فهرست NCWNN1396
 

برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب

برنامه سرویس‌های ایاب وذهاب ویژه همایش

حرکت  سرویس‌ها

روز چهارشنبه: 96/6/1

حرکت از دانشگاه شهید باهنر کرمان     ساعت 8:30

روز پنجشنبه: 96/6/2

حرکت از دانشگاه شهید باهنر کرمان     ساعت 8

تاریخ ایجاد: سه شنبه 31 مرداد 1396
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 شهريور 1396
تعداد بازدید: 554


حامیان همایش